Rzymska ikona Matki Bożej Śnieżnej znajduje się w najstarszej bazylice poświęconej Matce Boga w Rzymie zbudowanej dla uczczenia ogłoszenia dogmatu o Maryi jako Matce Boga podczas Soboru efeskiego w 431 roku. Sama symbolika i powstanie ikony rzymskiej jest bardzo zbliżona do historii polskiej ikony Czarnej Madonny z Jasnej Góry. Obraz powstał w kręgu kultury chrześcijańskiej Wschodu, w epoce wczesnego średniowiecza. Maryja dajenam Chrystusa, jest dla nas Gwiazdą wskazującą drogę do Boga. Rzymska ikona stała się wyróżnionym wizerunkiem maryjnym w całej Europie po cudownym zwycięstwie floty chrześcijańskiejnad flotą mahometańską 7 października 1571 pod Lepanto. Odtąd ikonę tę łączono z potęgą modlitwy różańcowej. Gdy 3 października 1621 roku modlono się w Krakowie przy kopii ikony Matki Bożej Śnieżnej wojsko polskie odparło w cudowny sposób oblężenie wojsk mahometańskich pod Chocimiem. Rodzące się jak przysłowiowe grzyby po deszczu bractwa różańcowe w Rzeczpospolitej zbierały się na wspólne modlitwy przed setkami kopii tej ikony, zwanej odtąd ikoną Matki Bożej Zwycięskiej. W naszej diecezji najbardziej czczony wizerunek tej ikony znajduje się w Lisewie. Czy to tylko przypadek, że akurat z Lisewa promieniuje dziś apostolat Żywego Różańca na całą diecezję toruńską? (ks. Wacław Dokurno). Sam kościół w Lisewie należy do najstarszych świątyń w ziemi Chełmińskiej. Zbudowany pod koniec XIII wieku w parafii założonej prawdopodobnie dużo wcześniej... Lisewski obraz Matki Bożej Lisowskiej z Dzieciątkiem namalowany został według wzoru rzymskiego w XVII wieku. Wzrok Maryi skierowany jest ku wiernym zgromadzonym w kościele, którzy doświadczając Jej opieki co środę podczas Nowenny śpiewają:

"żadne niebezpieczeństwo tak wielkie, by go odwrócić nie mogła Maryja; żaden ból tak wielki, by go ukoić nie mogła Maryja". Parafia Lisewo przygotowuje się do uroczystej koronacji obrazu Pana Jezusa i Matki Bożej. Tymczasem jak dochodziło do tego wydarzenia? Obraz ten, zwany Matką Bożą Lisewską, cierpliwie czekającą na człowieka i nieustannie pomagać gotową, od 300 lat doznawał czci na lisowskiej ziemi. 250 lat temu lud tutejszy z wdzięczności wobec swojej Matki i Opiekunki sprawił Jezusowi i Matce Bożej suknie i korony, które na sposób prywatny nałożył ówczesny proboszcz. Dla ochrony obrazu zakupiono inny obraz Matki Bożej Wniebowziętej i wmontowano w ten obraz zamek. Zasłaniano więc i zamykano cudowny obraz Matki Bożej, nam zaś fakt ten mówi jak wielką czcią i troską otoczony był Obraz Matki Bożej Lisowskiej. Po 250 latach obecne pokolenie ziemi lisowskiej, pragnąc okazać wdzięczność Matce Bożej zwróciło się z prośbą do biskupa Ordynariusza z prośbą o uroczystą urzędową koronację. Ksiądz biskup z radością wyraził zgodę i wyznaczył datę uroczystej koronacji (7 października 2003 r., godz.11.00; w dniu Zakończenia Roku Różańca Świętego w diecezji toruńskiej).

Msze Święte w Sanktuarium

W niedziele
godz. 8.00
godz. 9.30
godz. 11.00 SUMA
godz. 15.00

W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
godz. 17.00

W środy i soboty
godz. 17.00
godz. 18.00

Nabożeństwa

Nowenna do Matki Bożej Lisewskiej
Środy godz. 17.00

Droga Krzyżowa
Niedziela godz. 20.15 - Plac Kalwaryjski

Kompleta i Apel Maryjny
Niedziela godz. 20.30