Czy zdajecie sobie sprawę, jak święty i zaszczytny jest urząd, który sprawujecie? Czy wiecie o tym, że z pośród swoich rówieśników, swojego rodzeństwa, a nawet z pośród wszystkich wiernych Wy jesteś po kapłanie najbliżej ołtarza i świętych Tajemnic, które się na nim sprawują? Czy wiecie o tym, że pierwotnie ten, kto służyć chciał do mszy św. , musiał wpierw być dobrze wypróbowany, czy dobre i święte wiedzie życie, aby potem otrzymać osobne święcenia i dopiero wówczas móc wejść do prezbiterium i zbliżyć się do ołtarza z mszałem i ampułkami? Dziś Kościół święty pozwala Wam usługiwać do świętych obrzędów liturgicznych bez osobnych święceń, lecz nie zwalnia Was z pierwszego warunku, tj. żąda od Was jako Ministranta lub Lektora, byście z sercem czystym i dobrą intencją oddawania Panu Bogu czci zbliżali się do ołtarza. Żąda Kościół święty, byście poza świątynią nienaganne prowadzili życie i dobry a nie zły dawali przykład swemu otoczeniu, wśród którego codziennie przebywacie. Poza tym obowiązkiem Waszym jest przejąć się wielkością swego urzędu, pouczyć się o każdym szczególe swoich czynności liturgicznych. Przy ołtarzu każde słowo, każdy ukłon, każdy ruch ma swoje święte znaczenie. Niema tu nic niepotrzebnego, nic błahego, co by można zbyć i niedokładnie wypełnić. Zbiórki, Adoracje mają być Waszym przewodnikiem i nauczycielem w świętej Służbie Bożej, w której tak ważną gracie rolę, bo występujecie w niej jako przedstawiciele wszystkich wiernych i w ich imieniu wymawiacie święte słowa i święte spełniacie czynności.

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje kurs lektorski dla ministrantów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Rejonach Duszpasterskich.
Celem kursu jest:

- pogłębienie więzi z Chrystusem przez ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego (formacja wewnętrzna);
- zdobycie umiejętności poprawnego proklamowania słowa Bożego we wspólnocie wiernych (zajęcia z fonetyki);
- zdobycie umiejętności posługiwania się Pismem Św. oraz ogólnych wiadomości o powstaniu Biblii (formacja biblijna);
- poszerzenie wiedzy dotyczącej liturgii oraz kształtowanie postaw zgodnych z normami liturgicznymi (formacja liturgiczna).


Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 października 2011 roku o godz. 11:00. Zajęcia odbywać się będą w Bursie Szkolnej Caritas im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Chełmińskiej 97 w Grudziądzu

Msze Święte w Sanktuarium

W niedziele
godz. 8.00
godz. 9.30
godz. 11.00 SUMA
godz. 15.00

W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
godz. 17.00

W środy i soboty
godz. 17.00
godz. 18.00

Nabożeństwa

Nowenna do Matki Bożej Lisewskiej
Środy godz. 17.00

Droga Krzyżowa
Niedziela godz. 20.15 - Plac Kalwaryjski

Kompleta i Apel Maryjny
Niedziela godz. 20.30